Bariton

klavir

Pojasnila k predmetniku:

  • priporočljiva starost za začetek je 9 let za altovsko pozavno in 11 do 18 let za pozavno
  • pouk se izvaja individualno
  • dodatni pouk je možno uvesti ob izpolnjevanju pogojev skladno s Pravilnikom o izvajanju pouka v glasbenih šolah v obsegu 30 minut  tedensko od 2. razreda dalje
  • pri pouku sodeluje korepetitor z 1,33 PU tedensko na oddelek (16) učencev od 1. do 6. razreda oz. 2 PU tedensko na oddelek  (16) učencev od 7. razreda dalje
  • obisk pevskega zbora na prostovoljni bazi