Člani

Svet staršev je skladno z urejenostjo šole sestavljen iz petih članov:

V pripravi!