Člani

Svet staršev je skladno z urejenostjo šole sestavljen iz petih članov:

Ksenija Raščan Beuermann – predsednica

Katja Kovač – članica

Lidija Baša – članica

Štefan Jaklin – član

Vanja Ozbetič – članica