Harmonika

harmonika

Pojasnila k predmetniku:

  • priporočljiva starost za začetek je 7 do 9 let
  • pouk se izvaja individualno
  • dodatni pouk je možno uvesti ob izpolnjevanju pogojev skladno s Pravilnikom o izvajanju pouka v glasbenih šolah v obsegu 30 minut  tedensko od 2. razreda dalje