Instrumenti s tipkami

Klavir je inštrument, ki je globoko vpet v evropsko kulturno zgodovino in je eden nosilcev razvoja klasične glasbe. Evropska zgodovina, umetnost in kultura so področja, ki opisujejo in definirajo naše bistvo ter vrednote; in klasična glasba s klavirsko vred je pomemben del tega sistema. Pouk klavirja je torej mnogo več kot razvoj veščine – neposredno vpliva na razvoj mlade osebnosti in ji pomaga najti mesto v prostoru in času.

Preberi več

V primerjavi s tradicionalnimi inštrumenti s tipkami je harmonika razmeroma mlada, saj jo je Nemec F. Buschmann skonstruiral šele leta 1821. Razvoj je šel prek različnih modelov inštrumenta do harmonike s standardnimi basi (SB, M II), od petdesetih let prejšnjega stoletja dalje pa tudi do harmonike z melodijskimi basi (MB, BB, M III). Razvoj literature in kultura igre sta s tem dobila nov polet in dvignila izvajalsko kakovost. Mnogi sodobni komponisti so v tesnem sodelovanju z vodilnimi harmonikarji ustvarili dovolj velik repertoar tako instruktivne kot koncertne literature in tako zagotovili vrhunski razvoj inštrumenta.

Preberi več

Več kot 2000 let star pihalni inštrument s tipkami, kot so orgle, nudi sedemstoletno zakladnico orgelske literature, prek katere lahko posredujemo glasbene vrednote mlademu rodu. V preteklih stoletjih so bile orgle izjemno poslu[an inštrument, saj so bile cerkvene ustanove v veliki meri nosilke glasbene kulture. Orgelska umetnost je torej pomemben del evropske kulturne identitete. Od mnogih različic inštrumentov s tipkami, ki jih srečamo v zgodovini, sta se v množični praksi ohranila le dva: klavir in orgle. Kot klavir lahko tudi orgle postavimo v različne vloge: od solistične igre, prek komornega muziciranja do generalbasa in podpore pri solfedžiranju.

Preberi več