Nauk o glasbi

Nauk o glasbi s kompleksnimi glasbenimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Učence uvaja v razumevanje glasbenega zapisa v reproduktivni in produktivni smeri. Načrtovan je skladno z otrokovimi kronološkimi in glasbenorazvojnimi zakonitostmi v starosti od sedem do dvanajst let. Pouk je skupinski, zato vključuje vse elemente socializacije, z glasbenega vidika pa terja prilagajanje lastne muzikalnosti skupinskemu delu

 

Učenci pri nauku o glasbi predvsem

 • razvijajo in poglabljajo glasbeni posluh (ritmični, melodični in harmonski),
 • se usposobijo za analitično zaznavo tonskih odnosov in njihovo izvedbo,
 • spoznajo glasbene prvine in njihove temeljne zakonitosti,
 • razvijejo sposobnost pozornega doživljajsko – analitičnega poslušanja,
 • sodelujejo v oblikah individualnega in skupinskega muziciranja,
 • spoznajo temeljne zakonitosti estetskega oblikovanja,
 • razširjajo poznavanje glasbene literature,
 • razvijajo estetsko občutljivost, glasbeni okus in sposobnost vrednotenja,
 • v skladu s svojimi zmožnostmi in pridobljenimi znanji ustvarjajo glasbene vsebine,
 • spoznajo osnove glasbenega oblikovanja,
 • se navajajo na sodobno glasbeno tehnologijo