Organi šole

Upravno področje: 

Direktor zavoda: dr. Hugo Maučec

Svet zavoda

Ravnatelj: Matej Zavec, bakk. art.

Svet staršev

Strokovno pedagoško področje: 

Učiteljski zbor

vsi zaposleni strokovni delavci na glasbeni šoli (učitelji in korepetitorji)

Oddelčni učiteljski zbor (4)

I.   Oddelek za instrumente s tipkami
II.  Oddelek za godala,brenkala in petje
III. Oddelek za pihala, trobila in tolkala
IV. Oddelek za ljudske inštrumente

Strokovni aktivi (6)

Aktiv za instrumente s tipkami
Aktiv za godala, brenkala in petje
Aktiv za pihala, trobila in tolkala
Aktiv za ljudske instrumente
Aktiv za orkestre, zbore in komorno igro
Aktiv šole za cerkveno glasbo
Aktiv za nauk o glasbi

Razrednik

učitelj instrumenta ali petja
učitelj skupinskega pouka, če učenec ni vključen v pouk instrumenta ali petja

Administrativno – tehnično področje: 

Oddelek za administracijo

Tajnik VIZ VI: Kristina Šiftar, univ. dipl. ekon.

Oddelek za vzdrževanje in čiščenje

Vzdrževanje: Marjan Jerebic
Čiščenje: Marjan Jerebic, Janja Gelt