Postopek vpisa

POSTOPEK VPISA V GLASBENO ŠOLO V ŠOLSKO LETO 2019/2020

Razpis vpisa: maj 2019
Sprejemni preizkus: 24. 5. 2019
Naknadni rok: 29. 8. 2019
Vpis učencev v 1. razred: 1. 6.2019
Naknadni vpis učencev v 1. razred: 29. 8. 2019
Vpis v 2. in ostale razrede: 22. do 24. 6. 2019

VPISNINA

Ob začetku leta starši oz. skrbniki plačajo letno vpisnino, s katero se krijejo stroški šolske dokumentacije, ki se nanaša na učenca. Vpisnina znaša 20 €.