Postopek vpisa

POSTOPEK VPISA V GLASBENO ŠOLO V ŠOLSKO LETO 2020/2021

Razpis vpisa: maj 2020
Sprejemni preizkus: 22. 5. 2020
Naknadni rok: 28. 8. 2020
Vpis učencev v 1. razred: 1. 6.2020
Naknadni vpis učencev v 1. razred: 29. 8. 2020
Vpis v 2. in ostale razrede: 22. do 24. 6. 2020

VPISNINA

Ob začetku leta starši oz. skrbniki plačajo letno vpisnino, s katero se krijejo stroški šolske dokumentacije, ki se nanaša na učenca. Vpisnina znaša 20 €.