Prijava na vpis

Predhodna prijava za vpis v glasbeno šolo ni potrebna.

Prijavite se neposredno pred pristopom k sprejemnemu preizkusu na obrazcih Prijavnica za vpis v glasbeno šolo, ki ju prejmete v sprejemni učilnici.

Poleg podatkov o bivališču in rojstnih podatkov potrebujete tudi EMŠO učenca in DAVČNO ŠTEVILKO staršev oz. skrbnikov.