Prispevki staršev

PRISPEVKI STARŠEV ZA PROGRAME GLASBENE ŠOLE

Pouk instrumenta in petja 55 €
Pouk instrumenta brez Nauka o glasbi (samo za učence, ki so končali 6.r nauka o glasbi) 41 €
Nauk o glasbi (brez instrumenta), Glasbena pripravnica in Predšolska gl. vzgoja 32 €
Drugi instrument 41 €
Skupinski pouk instrumenta 32 €
Glasbene urice 19 €
Nadstandardni program odraslih 79 €
Program Šole za cerkveno glasbo 56 €
Šola za zborovske pevce 55 €
Vpisnina, ki se plača na začetki šolskega leta 20 €
Prispevek za najem instrumenta v višini 10 €/mesec

PRAVILNIK O IZPOSOJI INSTRUMENTOV SI LAHKO OGLEDATE IN NATISNETE NA TEJ POVEZAVI!

PRAVILNIK O PRISPEVKIH STARŠEV SI LAHKO OGLEDATE IN NATISNETE NA TEJ POVEZAVI!

V primeru, ko glasbeno šolo obiskuje več otrok iz iste družine, je tretji in vsak naslednji otrok oproščen plačila prispevka.
V PRIMERU, DA LOKALNA SKUPNOST, IZ KATERE PRIHAJA UČENEC NE SOFINANCIRA DEJAVNOSTI GLASBENE ŠOLE BELTINCI, SE PRISPEVEK STARŠEV ZVIŠA ZA 20,21 € OZIROMA USTREZNO RAZLIKO.

Cenik stopi v veljavo s 1. 9. 2019.