Prispevki staršev

 

PRISPEVKI STARŠEV ZA PROGRAME GLASBENE ŠOLE

Pouk instrumenta in petja 49 €
Pouk instrumenta brez Nauka o glasbi (samo za učence, ki so končali 6.r nauka o glasbi) 36 €
Nauk o glasbi (brez instrumenta), Glasbena pripravnica in Predšolska gl. vzgoja 28 €
Drugi instrument 36 €
Skupinski pouk instrumenta 28 €
Glasbene urice 17 €
Vpisnina (na začetku šolskega leta) 20 €
Nadstandardni program odraslih 79 €
Program Šole za cerkveno glasbo 56 €
Šola za zborovske pevce 55 €
Cenik izposoje šolskega inštrumenta 10 €/mesec

PRAVILNIK O IZPOSOJI INSTRUMENTOV SI LAHKO OGLEDATE IN NATISNETE NA TEJ POVEZAVI!

PRAVILNIK O PRISPEVKIH STARŠEV SI LAHKO OGLEDATE IN NATISNETE NA TEJ POVEZAVI!

V primeru, ko glasbeno šolo obiskuje več otrok iz iste družine, je tretji in vsak naslednji otrok oproščen plačila prispevka.
V PRIMERU, DA LOKALNA SKUPNOST, IZ KATERE PRIHAJA UČENEC NE SOFINANCIRA DEJAVNOSTI GLASBENE ŠOLE BELTINCI, SE PRISPEVEK STARŠEV ZVIŠA ZA 20,21 € OZIROMA USTREZNO RAZLIKO.

Cenik stopi v veljavo s 1. 9. 2017.