Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je na šoli ustanovljen svet staršev.

V svet staršev je vključenih pet staršev učencev, ki zastopajo interese staršev in so izvoljeni na roditeljskem sestanku. Predsednik sveta staršev zastopa interese staršev v svetu zavoda.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.