Vpis in prijave

Informacija o vpisu v šolsko leto 2019 / 2020

Vpis novih učencev za šolsko leto 2019/20 bo izveden na podlagi kadrovskih in prostorskih pogojev šole. Razpis bo objavljen meseca maja 2019 na oglasni deski v šoli in na spletni strani šole. Sprejemni preizkusi bodo izvedeni po razporedu in na način, ki ga določi ravnatelj:

  • v petek, 24. maja 2019 od 15.00 – 18.00

Naknadni sprejemni preizkus ter vpis (na oddelkih s prostimi mesti) bo 29. avgusta 2019. Seznam sprejetih učencev bo objavljen na spletni strani šole in na oglasni deski šole  1. junija 2019 oz. 29. avgusta. 2019.

Prednost pri vpisu dajemo bolj nadarjenim kandidatom (rezultat sprejemnega preizkusa) ter učencem, ki so vključeni v program Glasbene pripravnice. V okviru tega programa pripravimo tudi predstavitev instrumentov in staršem posameznega učenca pomagamo pri vpisu in izbiri instrumenta.