Vpis in prijave

Informacija o vpisu v šolsko leto 2020 / 2021

Vpis novih učencev za šolsko leto 2020/21 bo izveden na podlagi kadrovskih in prostorskih pogojev šole. Razpis bo objavljen meseca maja 2019 na oglasni deski v šoli in na spletni strani šole. Sprejemni preizkusi bodo izvedeni po razporedu in na način, ki ga določi ravnatelj:

  • v petek, 22. maja 2020 od 15.00 – 18.00

Naknadni sprejemni preizkus ter vpis (na oddelkih s prostimi mesti) bo 28. avgusta 2020. Učenci bodo o sprejemu obveščeni preko elektronske pošte.

Prednost pri vpisu dajemo bolj nadarjenim kandidatom (rezultat sprejemnega preizkusa) ter učencem, ki so vključeni v program Glasbene pripravnice. V okviru tega programa pripravimo tudi predstavitev instrumentov in staršem posameznega učenca pomagamo pri vpisu in izbiri instrumenta.