Pouk in programi

Pouk in programi

Na podlagi odločbe o vpisu v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov z dne 9. 9. 2008 Glasbena šola Beltinci izvaja tri programe s področja osnovnega glasbenega izobraževanja:

  • izobraževalni program Predšolska glasbena vzgoja, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo, z odredbo št. 011-67/2002 dne 7. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 45/02),
  • izobraževalni program Glasbena pripravnica, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo, z odredbo št. 011-68/2002 dne 7. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 45/2002) in
  • izobraževalni program Glasba, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo, s pravilnikom št. 011-03-132/2003 dne 23. 5. 2003 (Uradni list RS, št. 55/03).


Poleg javnoveljavnih programov izvajamo še programe:

  • Šola za cerkveno glasbo
  • Nadstandardni program Cimbale

Glasbena šola Beltinci

Mladinska ulica 4
9231 Beltinci

Tajništvo, računovodstvo:
Tel.: 02/542 31 32
E-naslov: tajnistvo@gs-beltinci. si

Ravnatelj:
Tel.: 02/542 31 22
GSM: +386 70 655 219
E-naslov: info@gs-beltinci.si

O glasbeni šoli

Nekega jutra je župnik prišel z idejo: "Naredimo glasbeno šolo!" Ideja je zelo hitro dozorela in v nekaj tednih je nastal okvirni program, ki je vseboval vse elemente javnoveljavnega programa Glasba. Z Božjo pomočjo je leta 2008 iz Župnijskega doma, iz glasbenih učilnic zazvenela nežna glasba prvih učencev.

 

Copyright © 2021 Glasbena šola Beltinci. Vse pravice pridržane. | Več o piškotih

Iskanje