Glasbena pripravnica

 

V programu Glasbene pripravnice šestletnemu otroku (učencu 1. razreda osnovne šole) omogočamo intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do glasbene vzgoje. Otrok skozi igro razvija glasbene sposobnosti in usvaja osnovne informacije, zaradi katerih se lažje odloča za vpis k instrumentalnemu pouku. Pouk glasbene pripravnice nudi otroku glasbeno in širšo estetsko vzgojo. Otrok oblikuje skozi glasbeno literaturo in različne glasbene aktivnosti, ki zaradi svoje kompleksnosti omogočajo povezavo s področji zunaj glasbe, odnos do glasbe in umetnosti sploh.

Otroci pojejo enoglasne ljudske, cerkvene in umetne otroške pesmi, izrekajo otroška ritmična besedila in jih prepoznajo po ritmu, z otroškimi glasbili spremljajo petje in ritmična besedila, ob ritmični izreki igrajo ritem besedila, izvajajo kraj[e ritmične vsebine po likovnem zapisu, izvajajo vaje za pevsko izreko in dihanje, rajajo ob pesmih, ki združujejo petje in ples, razvijajo analitično zaznavo enostavnih ritmičnih vsebin (doba, prva poddelitev in pavze), pojejo in slušno razlikujejo višje in nižje tone ter jih likovno zapisujejo (v okviru durovega heksakorda), izvajajo didaktične igre.

Otroci poslušajo skladbe ali krajše odlomke skladb za različne vokalne, vokalno-instrumentalne in instrumentalne zasedbe, pozorno poslušajo skladbe in odlomke, ki poudarjajo obravnavane vsebine, pozorno poslušajo skladbe s poudarkom na ritmu (koračnice, plesi, uspavanke), poslušajo krajše skladbe, ki jih na svojih inštrumentih izvajajo učenci ali učitelji naše šole, poslušajo glasbene pravljice.

Poleg tega ustvarjalno spremljajo petje s toni in zvoki otroških glasbil, z zvoki in toni dopolnjujejo ritmične in melodične vsebine, na ritmična vprašanja se odzivajo z ritmičnimi odgovori, na melodična vprašanja se odzivajo z melodičnimi odgovori, ob petju in poslušanju se likovno izražajo z barvami, črtami in drugimi likovnimi prvinami, ustvarjajo lastne likovne zapise tonskih trajanj, lastne ritmične vsebine ustvarjajo v osnovnih taktovskih načinih, izmišljajo si melodije ali uglasbijo ritmična besedila, raziskujejo in kombinirajo zvoke glasbil in oblikujejo zvočne slike, v svojem okolju iščejo improvizirana glasbila.

Trajanje izobraževanja: 1 leto
Pogoji za vključitev: 6 let – učenec 1. razreda osnovne šole

Glasbena šola Beltinci

Mladinska ulica 4
9231 Beltinci

Tajništvo, računovodstvo:
Tel.: 02/542 31 32
E-naslov: tajnistvo@gs-beltinci. si

Ravnatelj:
Tel.: 02/542 31 22
GSM: +386 70 655 219
E-naslov: info@gs-beltinci.si

O glasbeni šoli

Nekega jutra je župnik prišel z idejo: "Naredimo glasbeno šolo!" Ideja je zelo hitro dozorela in v nekaj tednih je nastal okvirni program, ki je vseboval vse elemente javnoveljavnega programa Glasba. Z Božjo pomočjo je leta 2008 iz Župnijskega doma, iz glasbenih učilnic zazvenela nežna glasba prvih učencev.

 

Copyright © 2021 Glasbena šola Beltinci. Vse pravice pridržane. | Več o piškotih

Iskanje