Predšolska glasbena vzgoja

 

S programom predšolske glasbene vzgoje petletnemu otroku omogočamo intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do glasbene vzgoje v najzgodnejšem, predšolskem obdobju. Otrok razvija glasbene sposobnosti skozi igro. Skozi glasbeno literaturo in različne glasbene aktivnosti, ki zaradi svoje kompleksnosti omogočajo povezavo s področji zunaj glasbe, oblikuje odnos do glasbe in umetnosti sploh.

Otroci pojejo enoglasne ljudske, cerkvene in umetne pesmi, ritmično izrekajo otroška besedila, posnemajo kratke ritmične in melodične vsebine, gibno in likovno nakazujejo potek ritma in melodije, izvajajo vaje za oblikovanje vokalov in dihalne vaje, z otroškimi glasbili spremljajo ritmična besedila, rajajo ob pesmih, ki združujejo petje in ples, izvajajo didaktične igre in nastopajo.

Ob poslušanju primerih skladb besedno izrazijo svoja občutja in doživetja, pozorno poslušajo skladbe z izrazitim značajem (koračnice, plesi, uspavanke), poslušajo krajše skladbe za posamezne instrumente, poslušajo otroške ljudske, cerkvene in umetne pesmi v solistični in zborovski zasedbi.

Trajanje izobraževanja: 1 leto
Pogoji za vključitev: starost učencev je 5 let

Glasbena šola Beltinci

Mladinska ulica 4
9231 Beltinci

Tajništvo, računovodstvo:
Tel.: 02/542 31 32
E-naslov: tajnistvo@gs-beltinci. si

Ravnatelj:
Tel.: 02/542 31 22
GSM: +386 70 655 219
E-naslov: info@gs-beltinci.si

O glasbeni šoli

Nekega jutra je župnik prišel z idejo: "Naredimo glasbeno šolo!" Ideja je zelo hitro dozorela in v nekaj tednih je nastal okvirni program, ki je vseboval vse elemente javnoveljavnega programa Glasba. Z Božjo pomočjo je leta 2008 iz Župnijskega doma, iz glasbenih učilnic zazvenela nežna glasba prvih učencev.

 

Copyright © 2021 Glasbena šola Beltinci. Vse pravice pridržane. | Več o piškotih

Iskanje