Vpis

Vpis in prijave

 • Razpis za vpis v Glasbeno šolo za šolsko leto 2021/22

  PROGRAMI: Glasbene urice, Predšolska glasbena vzgoja, Glasbena pripravnica.

  Glasba: KLAVIR, HARMONIKA, ORGLE, VIOLINA, FLAVTA, KLJUNASTA FLAVTA, SAKSOFON, KLARINET, TROBENTA, ROG, BARITON, TUBA, PETJE, KITARA, CIMBALE, KONTRABAS in DIATONIČNA HARMONIKA.

  Pogoji za vpis na instrument:
  - primerna starost za posamezni instrument
  - uspešno opravljen preizkus glasbenih sposobnosti
  - prosto mesto pri izbranem instrumentu
  - prednost pri vpisu imajo otroci, ki uspešneje opravijo preizkus glasbenih sposobnosti

  SPREJEMNI PREIZKUS
  - Preizkus glasbenih sposobnosti
  - Specifične zahteve posameznih instrumentov

  Po opravljenem preizkusu glasbenih sposobnosti dobijo starši obvestilo o možnosti vpisa otroka v glasbeno šolo po elektronski pošti najpozneje do 31. maja 2021.

  PREIZKUS GLASBENIH SPOSOBNOSTI BO: v petek, 21. maja 2021, med 15.00 in 18.00 na podlagi predhodne najave na povezavi
  https://www.eglasbenasola.si/applications_api/application/53 .

  Za dodatne informacije se lahko obrnete na v. d. ravnatelja (GSM 041 937 808), vsak delovni dan med 10. in 16. uro ali na elektronski naslov info@gs-beltinci.si.

  Matej Zavec, v. d. ravnatelja

 • Informacija o vpisu v šolsko leto 2020 / 2021

  Vpis novih učencev za šolsko leto 2020/21 bo izveden na podlagi kadrovskih in prostorskih pogojev šole. Razpis bo objavljen meseca maja 2019 na oglasni deski v šoli in na spletni strani šole. Sprejemni preizkusi bodo izvedeni po razporedu in na način, ki ga določi ravnatelj:

  • v petek, 22. maja 2020 od 15.00 – 18.00

  Naknadni sprejemni preizkus ter vpis (na oddelkih s prostimi mesti) bo 28. avgusta 2020. Učenci bodo o sprejemu obveščeni preko elektronske pošte.

  Prednost pri vpisu dajemo bolj nadarjenim kandidatom (rezultat sprejemnega preizkusa) ter učencem, ki so vključeni v program Glasbene pripravnice. V okviru tega programa pripravimo tudi predstavitev instrumentov in staršem posameznega učenca pomagamo pri vpisu in izbiri instrumenta.

 • Prijava na vpis

  Predhodna prijava za vpis v glasbeno šolo ni potrebna.

  Prijavite se neposredno pred pristopom k sprejemnemu preizkusu na obrazcih Prijavnica za vpis v glasbeno šolo, ki ju prejmete v sprejemni učilnici.

  Poleg podatkov o bivališču in rojstnih podatkov potrebujete tudi EMŠO učenca in DAVČNO ŠTEVILKO staršev oz. skrbnikov.

 • Postopek vpisa

  POSTOPEK VPISA V GLASBENO ŠOLO V ŠOLSKO LETO 2020/2021

  Razpis vpisa: maj 2020
  Sprejemni preizkus: 22. 5. 2020
  Naknadni rok: 28. 8. 2020
  Vpis učencev v 1. razred: 1. 6.2020
  Naknadni vpis učencev v 1. razred: 29. 8. 2020
  Vpis v 2. in ostale razrede: 22. do 24. 6. 2020

 • Vpisnina

  Ob začetku leta starši oz. skrbniki plačajo letno vpisnino, s katero se krijejo stroški šolske dokumentacije, ki se nanaša na učenca. Vpisnina znaša 20 €.

 • Prispevki staršev

  PRISPEVKI STARŠEV ZA PROGRAME GLASBENE ŠOLE

  Pouk instrumenta in petja 55 €
  Pouk instrumenta brez Nauka o glasbi
  (samo za učence, ki so končali 6.r nauka o glasbi)
  41 €
  Nauk o glasbi (brez instrumenta), Glasbena pripravnica in Predšolska glasbena vzgoja 32 €
  Drugi instrument 41 €
  Skupinski pouk instrumenta 32 €
  Glasbene urice 19 €
  Nadstandardni program odraslih 79 €
  Program Šole za cerkveno glasbo 56 €
  Šola za zborovske pevce 55 €
  Vpisnina, ki se plača na začetki šolskega leta 20 €
  Prispevek za najem instrumenta v višini (mesečno) 10 €


  V primeru, ko glasbeno šolo obiskuje več otrok iz iste družine, je tretji in vsak naslednji otrok oproščen plačila prispevka.

  V PRIMERU, DA LOKALNA SKUPNOST, IZ KATERE PRIHAJA UČENEC NE SOFINANCIRA DEJAVNOSTI GLASBENE ŠOLE BELTINCI, SE PRISPEVEK STARŠEV ZVIŠA ZA 20,21 € OZIROMA USTREZNO RAZLIKO.

  Cenik stopi v veljavo s 1. 9. 2019.

 • Pravilniki

Glasbena šola Beltinci

Mladinska ulica 4
9231 Beltinci

Tajništvo, računovodstvo:
Tel.: 02/542 31 32
E-naslov: tajnistvo@gs-beltinci. si

Ravnatelj:
Tel.: 02/542 31 22
GSM: +386 70 655 219
E-naslov: info@gs-beltinci.si

O glasbeni šoli

Nekega jutra je župnik prišel z idejo: "Naredimo glasbeno šolo!" Ideja je zelo hitro dozorela in v nekaj tednih je nastal okvirni program, ki je vseboval vse elemente javnoveljavnega programa Glasba. Z Božjo pomočjo je leta 2008 iz Župnijskega doma, iz glasbenih učilnic zazvenela nežna glasba prvih učencev.

 

Iskanje