Vpis in prijave

Vpis in prijave

 • Razpis za vpis v Glasbeno šolo za šolsko leto 2023/2024

  PROGRAMI: Glasbene urice, Predšolska glasbena vzgoja, Glasbena pripravnica.

  Glasba: KLAVIR, HARMONIKA, ORGLE, VIOLINA, FLAVTA, KLJUNASTA FLAVTA, SAKSOFON, KLARINET, TROBENTA, ROG, BARITON, TUBA, PETJE, KITARA, CIMBALE, KONTRABAS in DIATONIČNA HARMONIKA.

  Pogoji za vpis na instrument:
  - primerna starost za posamezni instrument
  - uspešno opravljen preizkus glasbenih sposobnosti
  - prosto mesto pri izbranem instrumentu
  - prednost pri vpisu imajo otroci, ki uspešneje opravijo preizkus glasbenih sposobnosti

  SPREJEMNI PREIZKUS
  - Preizkus glasbenih sposobnosti
  - Specifične zahteve posameznih instrumentov

  Po opravljenem preizkusu glasbenih sposobnosti dobijo starši obvestilo o možnosti vpisa otroka v glasbeno šolo po elektronski pošti najpozneje do 31. maja 2023.

  PREIZKUS GLASBENIH SPOSOBNOSTI BO: v torek, 23. maja 2023 in petek, 26. maja 2023, med 16.00 in 19.00 v prostorih glasbene šole.

  Za dodatne informacije se lahko obrnete na ravnatelja (GSM 070 655 219), vsak delovni dan med 10. in 16. uro ali na elektronski naslov info@gs-beltinci.si.

  Bojan Bezjak, ravnatelj

 • Informacija o vpisu v šolsko leto 2023/2024

  Vpis novih učencev za šolsko leto 2023/2024 bo izveden na podlagi kadrovskih in prostorskih pogojev šole. Razpis bo objavljen meseca maja 2023 na oglasni deski v šoli in na spletni strani šole. Sprejemni preizkusi bodo izvedeni po razporedu in na način, ki ga določi ravnatelj:

  • v torek, 23. maja 2023 od 16.00 – 19.00
  • v petek, 26. maja 2023 od 16.00 – 19.00

  Naknadni sprejemni preizkus ter vpis (na oddelkih s prostimi mesti) bo 28. avgusta 2023. Učenci bodo o sprejemu obveščeni preko elektronske pošte.

  Prednost pri vpisu dajemo bolj nadarjenim kandidatom (rezultat sprejemnega preizkusa) ter učencem, ki so vključeni v program Glasbene pripravnice. V okviru tega programa pripravimo tudi predstavitev instrumentov in staršem posameznega učenca pomagamo pri vpisu in izbiri instrumenta.

 • Prijava na vpis

  Predhodna prijava za vpis v glasbeno šolo ni potrebna.

  Prijavite se neposredno pred pristopom k sprejemnemu preizkusu na obrazcih Prijavnica za vpis v glasbeno šolo, ki ju prejmete v sprejemni učilnici.

  Poleg podatkov o bivališču in rojstnih podatkov potrebujete tudi EMŠO učenca in DAVČNO ŠTEVILKO staršev oz. skrbnikov.

 • Postopek vpisa

  POSTOPEK VPISA V GLASBENO ŠOLO V ŠOLSKO LETO 2023/2024

  Razpis vpisa: maj 2023
  Sprejemni preizkus: 23. 5. 2023 in 26. 5. 2023
  Sprejemni preizkus-naknadni rok: 28. 8. 2023

  Vpis v 1. razred:

  1. do 10. 6. 2023
  Naknadni vpis v 1. razred: 26. do 30. 8. 2023
  Vpis v 2. in ostale razrede: 5. do 25. 4. 2023

 • Vpisnina

  Ob začetku leta starši oz. skrbniki plačajo letno vpisnino, s katero se krijejo stroški šolske dokumentacije, ki se nanaša na učenca.

  Vpisnina znaša 20,00 EUR.

 • Prispevki staršev

  PRISPEVKI STARŠEV ZA PROGRAME GLASBENE ŠOLE

  Pouk instrumenta in petja 55 EUR
  Pouk instrumenta brez Nauka o glasbi
  (samo za učence, ki so končali 6.r nauka o glasbi)
  41 EUR
  Nauk o glasbi (brez instrumenta) 32 EUR
  Glasbena pripravnica, Predšolska glasbena vzgoja 20 EUR
  Drugi instrument 41 EUR
  Skupinski pouk instrumenta 32 EUR
  Glasbene urice 19 EUR
  Plesna pripravnica 20 EUR
  Nadstandardni program odraslih 79 EUR
  Program Šole za cerkveno glasbo 56 EUR
  Šola za zborovske pevce 55 EUR
  Vpisnina, ki se plača na začetku šolskega leta 20 EUR
  Prispevek za najem instrumenta (mesečno) 10 EUR


  V primeru, ko glasbeno šolo obiskuje več otrok iz iste družine, je tretji in vsak naslednji otrok oproščen plačila prispevka.

  V PRIMERU, DA LOKALNA SKUPNOST, IZ KATERE PRIHAJA UČENEC NE SOFINANCIRA DEJAVNOSTI GLASBENE ŠOLE BELTINCI, SE PRISPEVEK STARŠEV ZVIŠA ZA 20,21 EUR OZIROMA USTREZNO RAZLIKO.

  Cenik stopi v veljavo s 1. 9. 2022.

Glasbena šola Beltinci

Mladinska ulica 4
9231 Beltinci

Tajništvo, računovodstvo:
Tel.: 02/542 31 32
E-naslov: tajnistvo@gs-beltinci. si

Ravnatelj:
Tel.: 02/542 31 22
GSM: +386 70 655 219
E-naslov: info@gs-beltinci.si

O glasbeni šoli

Nekega jutra je župnik prišel z idejo: "Naredimo glasbeno šolo!" Ideja je zelo hitro dozorela in v nekaj tednih je nastal okvirni program, ki je vseboval vse elemente javnoveljavnega programa Glasba. Z Božjo pomočjo je leta 2008 iz Župnijskega doma, iz glasbenih učilnic zazvenela nežna glasba prvih učencev.

 

Copyright © 2021 Glasbena šola Beltinci. Vse pravice pridržane. | Več o piškotih

Iskanje